Akkusativ Dativ nedir

Akkusativ Nedir

Akkusativ için ismin “i”hali diyebiliriz.

  • Wen – Kimi
  • Was – Neyi
  • Wohin – Nereye

Akkusativ Artikel çekimi

IchDuErSieeswirihrsieSie
DativmirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen


Banasanaonaonaonabizesizeonlarasize
Akkusativ

michdichihnsieesunseuchsieSie
benisenionuonuonubizisizionlarıonları


MNF Plural
Nominativder
ein
kein
das
ein
kein


die
eine
keine

die

keine
Akkusativ den
einen
keinen
das
ein
kein
die
eine
keine
die

keine
Akkusativ artikel çekimi

Gördüğünüz gibi akkusativ artikellerden yalnızca der değişime uğradı

Der Tisch – Masa

Den Tisch- Masayı

İsmin i halini bu şekilde kelimeye eklemiş olduk

Diğer artikellerde bir değişim olmadığı için nasıl anlayacağız diye düşünebilirsiz. Cümlenin gelişinden bunu farkedeceğiz.

Ich nehme – Alıyorum

Ich nehme die Zeitung – Gazeteyi alıyorum

Akkusativ örnekler verelim

AlmancaTürkçeAkkusativTürkçe
die Eulebaykuşdie Eulebaykuşu
das Kalbdanadas Kalbdanayı
das Ferkelyavru domuzdas Ferkelyavru domuzu
die Pflaumeerikdie Pflaumeeriği
der Blumenkohlkarnabaharden Blumenkohlkarnabaharı
der Spinatıspanakden Spinatıspanağı
das Kindçocukdas Kindçocuğu
das Getränkiçecekdas Getränkiçeceği
Akkusativ listesi
akkusativ dativ almanca konu anlatımı

Ich sehe die Eule – Baykuşu görüyorum
Ich esse die Pflaume – Eriği yiyorum
Ich mag nicht den Blumenkohl – Karnabaharı sevmiyorum
Ich rufe das kind – Çocuğu çağırıyorum

Bir cümlenin nominativ mi akkusativ mi olduğunu anlarken “was” sorusu sorulur ve verilen cevaptan nominativ yada Akkusativ olduğu anlaşılır.Nominativ de cevap “bu” dur ama akkusativ de “bunu”dur.

Nominativ

Was ist das?
Bu nedir?

Das ist ein stuhl
Bu bir sandalye.

Akkusativ

Was liebst du ?
Neyi seviyorsun

Ich liebe das kind
Çocuğu seviyorum.

Zamirlerin akkusativlerini görmek için tıklayın

Dativ

Wo (nerede) Wem (kime) sorularına cevap veren cümleler Dativdir. İsmin “e” halidir. İsmin “e” halini belirtmek için artikelleri kullanırız.

MNFPlural
Nominativder
ein
kein
das
ein
kein
die
eine
keine
die

keine
DativDem
einem
keine
dem
einem
keinem
der
einer
keiner
den

keinen
Dativ artikel çekimleri

Ich leihe dem Maurer das Auto.
Duvarcıya arabayı ödünç veriyorum

Viele Studenten bekommen Geld vom Staat.  
Çoğu öğrenci devletten burs alıyor

Ich gebe dem Kind Geld.
Çocuğa para veriyorum.


Ich glaube dir.
Sana inanıyorum
.

Zamirlerin akkusativlerini görmek için tıklayın

Yorum yapın