Almanca Bağlaçlar

Bu yazımızda Almanca bağlaçlar nedir onları göreceğiz.

Bağlaçların görevleri , cümleleri ve cümle kısımlarını birbirleriyle
bağlamaktır

İki tür bağlaç ayırdetmek mümkündür

  • “nebenordnende Konjunktionen” (yan yatay işlevli bağlaçlar)

Bunlar ;” und”, “oder”,” aber”, “denn”

und – ve

oder – veya /ya da

aber – ama

denn – çünkü

Diğer tür ise ;

  • “unterordnende Konjunktionen” (dikey işlevli bağlaçlar)

Bunlar ; weil, obwohl, dass, ob

weil : Çünkü (-olduğundan gibi bir anlam verir)

ob: olup olmadığını

obwohl : rağmen

dass : ola ki /öyle ki

dass ı örnek ile izah etmek daha doğru olabilir ;
sich ausbedingen , dass / …şartını koşmak
sich klarmachen, dass /..-diğini iyice aklına yazma

Türkçe’den yola çıkalım : Onun bu yarışta galip geleceğini düşünüyorum. “-ceğini” dediğimiz yeri Almanca’da “dass” ile belirtiriz. Yazımız ilerledikçe daha iyi kavrayacaksınız.

Evet bağlaçları böylece sıralamış olduk .

Almanca Bağlaçlar

Almanca Bağlaçlar Cümlede Kullanım Şekli

“aber, und, oder” gibi yatay işlevli Almanca bağlaçlar eşit / aynı düzeydeki cümleleri birbirine bağlar. Yani bir ana cümleyi diğer bir
ana cümleye bağlar:

Die Kartoffel wurde schon im 17. Jh. vereinzelt
angebaut, aber es dauert noch lange bis zu ihrer
allgemeinen Verbreitung.
Patates daha 17. Yüzyılda tek tük ekilmekteydi, ama
onun ekimin genel olarak yaygınlaşması daha uzun
zaman aldı.

Veya bir yan cümleyi başka bir yan cümleye bağlar:

Wir hoffen, dass es dir besser geht und (dass) du bald
wieder nach Hause kommst.
Senin iyileşmeni ve yakında tekrar eve gelmeni diliyoruz.

Birbirleri ile bağlanan cümlelerin yapı tarzı aynıdır. Bağlaç,
fiilin yeri ve bağlanan cümle kısımlarının sıralamasını etkilemez.

Yatay işlevli bağlaçlar ” nebenordnende Konjunktionen”,
sadece cümleleri değil, küçük birimleri de birbirine
bağlar:

Sowohl in Westeuropa als auch in weiten Gebieten
Osteuropas – Hem batı Avrupa’da hem de doğu Avrupa’nın geniş bölgelerinde.

durch diese List oder durch Zwangsmassnahmen – Bu
zorunlu önlemler sayesinde.

“als” ve “wie” karşılaştırılan iki elemanı birbirine bağlar

Kartoffeln sind gesünder als Nudeln.
Patates makarnadan daha sağlıklıdır.

In Suddeutschland werden nicht so viele Kartoffeln
gegessen wie in Norddeutschland.
Güney Almanya’da Kuzey Almanya’daki kadar çok
patates yenmiyor.

dass, weil, nachdem, bis

Bu bağlaçları her zaman
cümleler takip eder ve bu bağlaçlar ile başlayan cümlelerin fiili
(ya da fiil grubu) cümle sonunda yer alır:

Man konnte sich nicht vorstellen, dass die Kartoffel
wirklich essbar sein sollte.
Patatesin gerçekten yenebilir olmasını insan tasavvur
edemiyordu.

Gördüğünüz gibi cümlenin virgülden önce ki kısmında modalverb “konnte” olduğu için fiil sona gitti . Virgülün 2. kısmında ise “dass” bağlacı olduğu için “sein” fiilimiz ve “sollte” yardımcı fiilimiz sonda yer alıyor .

  • ÖNEMLİ ! : Bu tarz bağlaçlı cümlelerde bağlaçtan sonra ki kısımda eğer modalverb var ise cümlenin en sonuna modalverb gelir modalverbden önce ise fiil.

Konumuzun başında dikey işlevli ve yatay işlevli diye bağlaçları ayırt etmiştik .

Die Kartoffel war früher kaum verbreitet, “denn” die Menschen standen ihr misstrauisch
gegenüber, (yatay işlevli)
“denn” bağlacından sonra özne + fiil

Die Kartoffel war früher kaum verbreitet,
weil die Menschen ihr misstrauisch
gegenüberstanden, (dikey işlevli)

Görüldüğü üzere “weil” bağlacında ise “standen” yani fiilimiz en sonda .

Almanca Bağlaçlar Örnek

und”, “oder”,” aber”, “denn” weil, obwohl, dass, ob
Es ist schon spät und ich habe keine Lust.
Zaten geç oldu ve benim canım istemiyor.
Ich kann heute nicht zu dir kommen, weil ich keine Zeit habe.
Bugün sana gelemem çünkü vaktim yok
Ich mache jetzt das Essen und ihr räumt
auf.
Ben şimdi yemeği yapıyorum ve siz
ortalığı topluyorsunuz.
Es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe
Sana bağırdığım için üzgünüm
Klaus ist ein Fussballlan. Aber Karin
interessiert sich überhaupt
nicht für Sport.
Klaus bir futbol taraftarı. Fakat Karin
spora hiç ilgi duymuyor
Er ist nicht zu meiner Party gekommen, obwohl ich ihn eingeladen habe.
Onu davet etmeme rağmen partime gelmedi
Sie stellen jetzt sofort die Musik leiser,
oder ich rufe die Polizei!
Şimdi derhal müziğin sesini kısıyorsunuz, yoksa polisi çağıracağım!
Ich habe dich gefragt, ob du mir eine Webseite erstellen kannst.
Benim için bir web sitesi oluşturup oluşturamayacağınızı sordum

Almanca bağlaçlar konusunda soru çözmek için tıklayınız

“Almanca Bağlaçlar” üzerine 2 yorum

  1. Almanca bağlaçlar ve yan cümle konu anlatımı çok güzel sınav öncesi konu anlatımı oldu teşekkürler

    Cevapla

Yorum yapın