Almanca A2 Konular

Almanca Edat Alan Fiiller – Edatlı Fiiler Liste

Almanca edat alan fiiller yani “Verben mit Präpositionen” Almancada A2 seviyeden başlamaktadır. Yani A2 seviyesinde bu fiiller görülmeye başlanır. Şimdi Almanca edatlı fiiller nedir ve Almanca edat alan fiiller nasıl kullanılır bunları göreceğiz.

Almanca edat alan fiilleri ilk önce “trennbaren fiiller” yani ayrılabilen fiiller ile karıştırmamalıyız.

Bir ayrılabilen fiil ve bir edatlı fiil yazıp aralarındaki farkı görelim.

Ich rufe dich an.
Seni arıyorum.
Almanca ayrılabilen fiil

Yukarıdaki örnekte görüyoruz ki “rufen” fiiline “an” eki geldiğinde “rufen” çağırmak fiili “anrufen” aramak fiiline dönüşüyor.

Fakat Almanca edatlı fiillerde bu durum farklı bir örnek üzerinden gösterelim.

Ich glaube an dich.
Sana inanıyorum.
Almanca edatlı fiil örnek cümle

“Glauben an” fiilinin kökü ise “anglauben” değildir yani başlı başına zaten “glauben an” olarak benimsemeliyiz. Glauben inanmak anlamındayken “glauben an” ise birine, bir şeye inanmak anlamınadır. “An” edatından sonra gördüğümüz gibi “akkusativ” bir isim gelmelidir.

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için ayrıca Almanca “sich” ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız reflexive verben konusuna bakmanızı öneririm.

Ayrılabilen fiiller ve Almanca edat alan fiiller arasındaki farkı gösterdik ki kafamız ilerlediğimizde karışmasın.

Şimdi bir başka örnek üzerinden konu incelemesini yapıp ardından seri örneklerimizi “dativ ve akkusativ” olarak ayırarak yazacağız.

Ich warte auf den Bus.
Otobüsü bekliyorum.
Almanca Edatlı Fiiller Örnek Cümle

“Warten auf” birini, bir şeyi beklemek anlamındadır ve peşinden “ismin -i halini” gerektiren bir nesnenin gelmesi gerekir. Birini bekliyorum, biri için bekliyorum, bir şeyi bekliyorum, bir şey için bekliyorum derken “warten” fiilinin präpositionu olan “auf”u kullanmamız gerekiyor. Hal böyle olunca fiilleri edatlarıyla beraber öğrenmemiz lazım.

Ek alan fiiller
Edatlı fiiller

Bu konuda bizlere yardımcı olacak en büyük konulardan bir diğeriyse “dativ edatlar” ve “akkusativ edatlar” nelerdir bilmek. Şayet hangi edatın ismin -i hali hangi edat ismin -e hali biliyorsak Almanca edat alan fiillerde de bu bilgiler işimize yarar.

Almanca Edat Alan Fiiller Örnek Cümleler

antworten auf – Akkusativ
Birine, bir şeye cevap vermek
Ich antworte auf die Frage.
Soruya cevap veriyorum.
sprechen von – Dativ
Anlamı: …den – …dan konuşmak
Wir sprechen von dir.
Senden konuşuyoruz.
sich ärgern über – A
Birine, bir şeye kızmak
Manchmal ärgert sich der Chef über seine Mitarbeiter.
Bazen Patron çalışanlarına kızar.
bitten um – A
Rica etmek
Er bittet um einen Apfel.
O bir elma istiyor. – rica ediyor
gehören zu – D
Birine, bir şeye ait olmak
Die Mutter gehört zur Familie.
Anne aileye aittir. (Bir parçasıdır.)
danken für – A
Bir şey için teşekkür etmek
Ich danke dir für deine Hilfe.
Sana yardımın için teşekkür ediyorum.
sich erinnern an -A
Bir şeyi hatırlamak, anmak
Ich erinnere mich an mein Großvater.
Dedemi hatırlıyorum.
sich freuen auf- A
Bir şey için sevinmek- mutlu olmak.
Er freut sich auf seinen Urlaub.
Tatili için seviniyor.
arbeiten an- D
Bir şey üzerinde çalışmak
Wir arbeiten an einem Projekt.
Bir proje üzerinde çalışıyoruz.
arbeiten bei – D
Bir yerde çalışmak
Ich arbeite bei Bosch.
Bosch’ta çalışıyorum.
erzählen von- D
-inden, ından bahsetmek, anlatmak
In diesem Film erzählen wir von unserem Leben in Deutschland.
Bu filmde Almanya’daki hayatımızı anlatıyoruz.
sich interessieren für – A
bir şeyle, biriyleilgilenmek, alakalı olmak
Die Kinder interessieren sich für Deutsch.
Çocuklar Almancayla ilgileniyor.
lachen über- A
Gülmek, hakkında gülmek
Mein Vater lacht über einen Witz.
Babam bir şakaya gülüyor.
sich kümmern um- A
Biriyle ilgilenmek
Heute kümmert meine Nachbarin um meinen Sohn.
Bugün oğluma komşum bakıyor. (ilgileniyor)
warten auf- A
birini, bir şeyi beklemek
Seit zwei Stunden warte ich auf dich.
İki saattir seni bekliyorum.
sich verlieben in
-e -a sevdalanmak, aşık olmak
Viele Studenten verlieben sich in Eskişehir.
Bir çok öğrenci Eskişehir’e aşık oluyor.
teilnehmen an- D
bir şeye katılmak
Er nimmt einem Ball teil.
O bir baloya katılıyor.
abhängen von – D
bağlı olmak, tabi olmak
Ob er mitkommt, hängt vom Wetter ab.
Eşlik edip edemeyeceği havaya bağlı.

Bu örnekte bir parantez açalım hem ayrılabilen hem de edat alan bir fiilin kullanımını görüyoruz. Edatlı fiiller ile trennbaren Verben arasındaki farkı daha iyi gözlemleyebiliriz. Dativ von edatından sonra bir isim geliyorken fiilin bir parçası olan “ab” cümlenin sonunda yer alıyor.

achten auf – A
Dikkat etmek
Achte immer auf den Straßenverkehr!
Trafiğe her zaman dikkat edin!
arbeiten als – Nominativ
olarak çalışmak
Er hat früher als Kellner gearbeitet.

Almanca edat alan fiiller karışık gözüken bir konu olduğu için detaylı bir şekilde ele almaya çalıştık ve bu konuyu daha rahat anlayabilmek için gereken konuların neler olduğuna değindik. Her edatlı fiili bir örnekle ve Türkçesiyle gösterdik. Çok fazla edatlı fiil olmasından kaynaklı her fiili yazmak mümkün olmadı. Bu yüzden yazımız devamlı olarak güncellenecek ve örneklerle beraber fiiller eklenecektir.


alıştırma


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu