Almanca ” Haben” Anlatımı ve Örnekler

Almanca Haben fiili bir şahıs veya bir cismin herhangi bir şeye sahip olduğunu anlatmak
için, bu şahıs veya cismi gösteren kelimenin yanına «, sahip olmak anlamına gelen haben fiili getirilir. Bu fiil de ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda özel bir durum gösterir.

Şimdi çekimini görelim:

ÖzneHabeTürkçe
ichhabesahibim
duhastsahipsin
erhatsahip
siehatsahip
eshatsahip
ihrhabtsahipsiniz
wirhabensahibiz
siehabensahipler
Siehabensahipsiniz

Bu fiili kullanırken şu iki noktaya dikkat etmeliyiz.
Haben Türkçeye «sahip olmak» şeklinde çevrilir. Ama Türkçede genellikle «sahibim, sahipsin,…» denmez de «benim var, senin… var,…» denir.
Biz de derslerimizde bu ikinci şekli tercih edeceğiz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

Ben bir kitaba sahibim.
Benim bir kitabım var.

Doktor bir otomobile sahiptir.
Doktorun bir otomobili var.

Güzel bir eve sahibiz.
Güzel bir evimiz var.

Almanca da haben fiilinden sonra gelen isim, yani bir şahıs veya cismin sahip olduğu şeyi gösteren isim, daima i-halinde bulunur. (akkusativ)

Almanca Haben Fiil Çekimi nasıl yapılır örneklerle daha iyi görelim.

almanca haben fiil çekimi
Almanca Haben Fiil Çekimi

Almanca Haben Fiil Çekimi Örnekler

Almanca Haben / ich

Ich habe – sahibim – benim var
Ich habe ein Buch. – Bir kitabım var.- bir kitaba sahibim.
Ich habe einen Apfel.- Bir elmam var.
Ich habe eine Blume. – Bir çiçeğim var.
Ich habe zwei Augen. – İki gözüm var.
Ich habe zwei Arme.- İki kolum var.

Almanca Haben / du

Du hast ein Buch. -Bir kitabın var.
Du hast eine Nase.-Bir burnun var.
Du hast einen Mund.-Bir ağzın var.
Du hast zwei Ohren.- İki Kulağın var.
Du hast zwei Füsse.- İki ayağın var.

Almanca Haben / er

Er hat ein Auto. – Bir arabası var.
Er hat ein Haus.- Bir evi var.
Er hat einen Tisch.- Bir masası var.
Er hat eine Tasche.-Bir çantası var.
Er hat vier Häuser.- Dört evi var.

Almanca haben /sie

Sie hat eine Schwester.- Bir kız kardeşi var.
Sie hat zwei Schwestern.-İki kız kardeşi var.
Sie hat einen Bruder.- Bir erkek kardeşi var .
Sie hat einen Vater.- Bir babası var .
Sie hat einen Mund.-Bir ağzı var.

Almanca haben / es

Es hat zwei Ohren. -İki kulağı var.
Es hat vier Beine.-Dört bacağı var.
Es hat eine Tür.-Bir kapısı var.
Es hat einen Bruder.- Bir erkek kardeşi var.
Es hat ein Fenster.-Bir penceresi var.

wir

Wir haben eine Familie. – Bir ailemiz var.
Wir haben einen Lehrer.- Bir öğretmenimiz var.
Wir haben einen Stuhl.-Bir sandalyemiz var.
Wir haben einen Arzt.-Bir doktorumuz var.
Wir haben Hüte.-Şapkalarımız var.

Ihr

Ihr habt Boote. -Sandallarınız var.
Ihr habt ein Feld.-Bir tarlanız var.
Ihr habt drei Kühe.-Üç ineğiniz var
Ihr habt eine Mutter.Bir anneniz var
Ihr habt einen Vater.Bir babanız var

Sie

Sie haben sechs Söhne. Altı oğulları var.
Sie haben Kinder. Çocukları var.
Sie haben einen Hund. Bir köpekleri var.
Sie haben einen Vogel. Bir kuşları var.
Sie haben eine Katze. Bir kedileri var.

Sie kelimesiniz Türkçe’de iki karşılığı olduğunu gördük birisi “siz” birisi “onlar”
Şahıs zamirlerinin anlatıldığı konuyu görmek için “

Cümlenin öznesi bir şahıs zamiri olmayıp bir özel isim veya başka
bir isim olabilir. Bu durumda öznenin yanında “haben” fiilinin hangi şeklinin kullanılacağını bulmak çok kolaydır.

Özne bir tek şahıs veya cismi gösteriyorsa hat, birden fazla şahıs veya
cismi gösteriyorsa haben kullanılır.

Almanca Haben Fiil Çekimi-Tekil ve Çoğul

Er hat einen Bruder.- Bir erkek kardeşi var.
Ahmet hat einen Bruder.- Ahmet’in bir erkek kardeşi var.
Meine Schwester hat ein Haus. Kız kardeşimin bir evi var.
Sie haben ein Haus.- Onların bir evi var.
Meine Schwestern haben ein Haus. Kız kardeşimin bir evi var.
Der Lehrer hat ein Auto.-Öğretmenin bir arabası var.
Die Lehrer haben Autos.- Öğretmenlerin arabaları var.
Dein Bruder hat einen Hund.-Senin kardeşinin bir köpeği var.
Seine Mutter hat zwei Hüte.-Annesinin iki şapkası var.
Der Schüler hat eine Tasche.-Öğrencinin bir çantası var.
Ihr Arzt hat ein Auto.- Doktorunuzun bir arabası var.
Unser Haus hat zehn Fenster.-Evimizin on penceresi var.
Dein Hund hat zwei Ohren.-Senin köpeğinin iki kulağı var.
Deine Hunde haben zwei Ohren.- Köpeklerinin iki kulağı var.

Bolca örnek ve anlatımla böylece Almanca haben nedir görmüş ve öğrenmiş olduk .

Bu site sayesinde Almanca Fiil çekimlerini ve Türkçelerini görebilirsiniz

Yorum yapın