Almanca A1 Konular

Almanca Olumsuzluk | kein & nicht

Almanca olumsuzluk için iki kelime bulunur. Bunlar nicht ve kein kelimeleridir. Bazı durumlarda nicht bazı durumlarda ise kein olumsuzluk eklerini kullanırız. Kein ve nicht arasındaki farka değineceğiz. Hangi durumlarda “nicht” hangi durumlarda “kein” kullanmalıyız bunu öğreneceğiz.

Almancada nicht ile Olumsuzluk

Almancada olumsuzluk yaparken eğer bir fiili, sıfatı ve zarfı olumsuz hale getireceksek “nicht” olumsuzluk ekini kullanırız.

Ich esse nicht.Yemiyorum.
Das ist nicht schön.Bu güzel değil.
Ich gehe nicht ins Kino.Sinemaya gitmiyorum.
Ich komme nicht.Gelmiyorum.
Das Auto ist nicht rot.Bu araba kırmızı değil.
nicht ile olumsuz cümle örnekleri

Almanca Olumsuzluk | Kein

“Kein” olumsuzluk eki, nesneleri olumsuz yaparken, belirsiz Artikeller aracılığıyla kullanılır. Bu yüzden “kein” kullanabilmemiz için ortada bir nesne olmalıdır. “Es gibt ve haben” fiilleri bir nesneye sahipliği bildirdikleri için “kein” olumsuzluk eki ile kullanılmaktadırlar. Aşağıda Artikelleri, belirsiz Artikelleri ve belirsiz Artikellerin olumsuzluklarını görüyorsunuz. Tabloda yalnızca nominativ (ismin yalın hali) durumu var. Yazının ilerisinde ismin bütün hallerinde “kein” hangi ekleri alıyor göreceksiniz.

Belirli ArtikellerBelirsiz ArtikellerOlumsuz Artikeller
dereinkein
dieeinekeine
daseinkein
çoğul diekeine
nominativ belirli -belirsiz Artikeller

Ich habe ein Buch.
Bir kitabım var.
Olumlu ve nesne içeren bir cümle.
Ich habe kein Buch.
Bir kitabım yok.
Olumsuz ve nesne içeren bir cümle.
Almanca kein kullanımı

Tablodaki örnek olumlu ve olumsuz cümlelere baktığımızda “kein” ın aslında “bir” anlamına gelen, belirsiz Artikelin başına eklenen bir “k” harfinden ibaret olduğunu görüyoruz. Öyleyse;

Das ist eine Tür.
Bu bir kapı.
Olumlu ve nesne içeren bir cümle.
Das ist keine Tür.
Bu bir kapı değil.
Olumsuz ve nesne içeren bir cümle.
Almanca kein kullanımı

“Die” Artikeli Nominativ (ismin yalın hali) durumunda “eine” olmaktadır. O zaman eine başına bir “k” harfi alır ve “keine” olarak olumsuz cümle kurulur. Tabloda da göreceğiniz üzere;

derdiedasPlural
die
Nominativkeinkeinekeinkeine
Akkusativkeinenkeinekeinkeine
Dativkeinemkeinerkeinemkeinen
İsimin haline göre kein

Almancada “kein ve nicht” arasındaki farkı böylece görmüş oldunuz.

❗️”Ich spreche kein Deutsch” şeklinde görebilirsiniz. “Ich spreche nicht/ kein Deutsch” her ikisi de doğrudur. “Kein” ile kullanım daha yaygındır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu