Almanca B1 Konular

Almanca Sıfat Çekimi | Adjektiv Deklination

Almanca sıfat çekimi yani Adjektiv Deklination Türkçede olmadığı için öğrenmesi zor veya kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu başlık altında Almancada sıfat nasıl çekimini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere Almancada nominativ (ismin yalın hali), akkusativ (ismin -i hali), dativ (ismin -e hali) ve genitiv (ismin -in hali) ismin halleri vardır. Sıfat çekimi Almancada ismin hallerine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden ayrı ayrı başlıklar altında bu konuyu ele alacağız. Aksi takdirde kafanız karışacaktır.

Anlatıma başlamadan önce üzerinde durulması gereken bir konuyu daha eklemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Almancada belirli artikeller ve belirsiz artikeller vardır (bestimmter Artikel und unbestimmter Artikel). Artikellerin belirli veya belirsiz olması Almancada sıfat çekimlerini etkileyen bir faktördür. Bu yüzden bu hususa dikkat etmenizi öneriyorum.

Almanca Sıfat Çekimi | Nominativ

Almancada nominativ ismin yalın halidir. Yani herhangi bir çekime uğramamış olan artikellerdir. Nominativ sıfat çekimi yaparken iki şeye dikkat ediyoruz bunlar;

  • Artikelin belirli olması
  • Belirsiz artikel olması

Belirli Artikeller ile Nominativ Almanca Sıfat Çekimi

belirli Artikel nominativsıfatisim
derschöneMann
dieschöneFrau
dasschöneHaus
die (plural)schönenFrauen

Yukarıda belirli artikellerin sıfatlara göre nasıl çekimlenmesi gerektiğini görüyorsunuz. Tabloyu incelediğimizde görülen sonuç;

  • Belirli Artikellerde “der, die, das” sıfata “-e” alır.
  • Plural “die” de ise “en” alır.

Belirsiz Artikeller ile Nominativ Sıfat Çekimi

belirsiz Artikel nominativsıfatisim
(k)ein
der
schönerMann
(k)eine
die
schöneFrau
(k)ein
das
schönesHaus
keine
plural die
schönenFrauen

Belirsiz Artikel bir ismin artikelinin gözükmeme durumudur. Artikel gözükmediği için bizim ismin Artikelini bilmemiz gerekiyor ki, sıfat çekimi yapabilelim. Nominativ sıfat çekiminde artikel belirsiz ise artikeli biz “sıfat” ile bildiririz. “Ein” bir anlamına geldiği için plural die ile kullanma şansımız yoktur fakat “kein” ile kullanabiliriz. Bu yüzden “plural die’ yi” yalnızca “keine” ile yazdık. Cümlede “kein” ile olumsuzluk belirtsekte sıfat çekimi yukarıda da gördüğünüz gibi “ein, eine” ile aynı şekilde yapılır. Olumsuzluk bu durumu etkilemez.

Ein roter Tisch – (der Tisch= ein roter )
Bu şekilde artikeli sıfat aracılığıyla bildirmiş oluyoruz.

Belirsiz artikelleri Possesivartikeller (mein,dein,sein…) ile kullandığımızda da artikeli “sıfatlar” aracılığıyla bildiririz. Ayrıca Posessiv Artikeller ile sıfat çekimi yapıldığında “plural die’ ninde” çekimi vardır.

Possesivartikel nominativsıfatisim
(der) meinschönerMann
(die) meineschöneFrau
(das) meinschönesHaus
(plural die) meineschönenFrauen

Gördüğünüz üzere Almanca sıfat çekimini belirsiz artikeller ile yaparken ismin artikelinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böylece bunu “sıfat” ile gösterebiliyoruz.

❗️Tablolardaki örnekleri “mein” ile göstereceğiz fakat bu kullanım bütün Possesivartikellerde aynıdır.


Akkusativ Sıfat Çekimi | Adjektivdeklination im Akkusativ

Adjektivdeklination konusunda bilmemiz gereken bir şey var. Nominativde artikellerin hepsi zaten aynı kaldığı için buna nominativ başlığında değinmedik. Akkusativde (ismin -i hali) değişiklik gösteren tek artikelin “der”(den) artikeli olduğunu biliyoruz. Eğer Almanca sıfat çekimi yapıyorsak ve “artikel değişime uğramışsa” sıfata “-en” takısı gelir. Tablo üzerinden inceleyelim;

Belirli artikel (Akkusativ)sıfatisim
der→ denschönenMann
dieschöneFrau
dasschöneHaus
(plural die) meineschönenFrauen
Belirli Artikeller Akkusativ Form

Yukarıda belirli artikelleri ve sıfatların aldığı ekleri görüyorsunuz. Akkusativde değişime uğrayan tek artikel “der” “den” olduğu için sıfata “-en” eki geliyor. Diğer artikeller Akkusativde bir değişime uğramadıkları için nominativ halleri nasılsa aynı şekilde kalıyorlar.

Belirsiz Artikeller ile Akkusativ Sıfat Çekimi

Unbestimmte Artikellerin ne olduğuna yukarıda değindiğimiz için direkt tablo üzerinden devam ediyoruz.

belirsiz Artikelsıfatisim
(k)einen
der→ den
schönenMann
(k)eine
die
schöneFrau
(k)ein
das
schönesHaus
die
(plural)
schönen Frauen

Yine akkusativde yalnızca “der” artikeli değişime uğradığı için “schön” sıfatı sonuna “-en” takısı aldı. Plural die ile “ein” diyemediğimiz için yine “kein” ile gösterdik. Diğer artikellerde hem “ein, eine” hem de “kein, keine” ile nasıl çekim yaptığımızı görüyorsunuz.

Not: Plural “die” akkusativ formda herhangi bir değişime uğramaz fakat “-en” takısını görüyorsunuz. Bunun sebebi “nominativ formda da” “-en” takısı almasından kaynaklıdır.

Possesivartikel ile akkusativ sıfat çekimi

Possesivartikel (akkusativ)sıfatisim
der→ meinenschönenMann
die→ meineschöneFrau
das→ meinschönesHaus
plural die→ meineschönenFrauen
  • “Mein” Possesivartikel “akkusativ” de “meinen” olduğu ve değişime uğramış olduğu için yine yalnızca “der” artikelinin “-en” aldığını görüyoruz.

Dativ Sıfat Çekimi | Adjektivdeklination im Dativ

Şimdi sıra “adjektivdeklination im Dativ” yani dativ sıfat çekimine geldi. Biliyorsunuz ki “dativ’ de” (ismin -e hali) bütün artikeller değişime uğrar. Öyleyse değişime uğradıkları için sıfat “-en” eki alır.

belirli Artikel (dativ)sıfatisim
der→ demschönenMann
die→ derschönenFrau
das→ demschönenHaus
den (plural)schönenFrauen

Bütün artikeller dativ çekimlerinde değiştiği için “belirli artikel ile sıfat çekiminde” sıfata “-en” eki getirilir.

Dikkat!
“Plural die” ile çekim yaptığımızda eğer isim “n” ile bitmiyorsa “n” getirmeliyiz.

den (plural)schönenMännern

Yukarıda görüldüğü üzere.

Belirsiz Artikeller ile dativ sıfat çekimi

belirsiz Artikel (dativ)sıfatisim
(k)einem
der→ dem
schönenMann
(k)einer
die→ der
schönenFrau
(k)einem
das→ dem
schönenHaus
keinen
plural die → den
schönenFrauen

Belirsiz artikellerde de yine gördüğünüz üzere artikel değişimi olduğu için sıfata “-en” eki getirdik.

Possesivartikel (dativ)sıfatisim
der→ meinemschönenMann
die →meinerschönenFrau
das →meinemschönenHaus
plural die→ meinenschönenFrauen

Kural possesivartikeller ile sıfat çekiminde de gördüğünüz üzere aynıdır.


Adjektivdeklination im Genitiv

Genitiv (ismin -in hali) ile sıfat çekimi yapmak için öncelikle genitiv nedir bilmeniz gerekiyor. Sıfat çekimi yaparken bir kuralımız neydi, eğer artikel değişime uğruyorsa sıfata “-en” takısı getirilmelidir. Artikellerin genitiv çekimlerinde de artikellerin hepsi değiştiği için “belirli artikeller ile genitiv sıfat çekimi” yaparken sıfatlara “-en” eki getirilir.

belirli Artikel (genitiv)sıfatisim
der→ desschönenMannes
die→ derschönenFrau
das→ desschönenHauses
der (plural)schönenFrauen

Gördüğünüz üzere bütün sıfatlara artikeller değiştiği için “-en” takısı getirdik. İsimlere gelen “-es” takılarının sıfat çekimiyle bir ilgisi yoktur. Bu “es” takıları genitiv de “der ve das” ın “des” çekimiyle bir ilişkisi vardır.

Belirsiz artikeller ile genitiv sıfat çekimi

belirsiz Artikel (genitiv)sıfatisim
(k)eines
der→ des
schönenMannes
(k)einer
die→ der
schönenFrau
(k)eines
das→ des
schönenHauses
keiner
plural die→ der
schönen Frauen

Belirsiz artikeller ile genitiv sıfat çekiminde artikeller aşağıdaki tablodaki gibi değişime uğradığı için

der-des-eines / keines
die-der-einer / keiner
das- des- eines / keines
(pl) die – der – keiner

sıfatlara “-en” eki getirilmelidir.

Possesivartikel (genitiv)sıfatisim
meines
das→ des
schönenMannes
meiner
die→ der
schönenFrau
meines
das→ des
schönenHauses
keiner
plural die→ der
schönen Frauen

Artikeller değişime uğradıkları için sıfatlara “-en” eki getirdik.


İsmin bütün hallerinde Almanca sıfat çekimi nasıl yapılır gösterdiğimiz için tüm ismin halleri ve sıfat çekimini tek tablo halinde göstereceğiz.

ArtikelNominativAkkusativDativGenitiv
derder schöne Mannden schönen Manndem schönen Manndes schönen Mannes
diedie schöne Fraudie schöne Frauder schönen Fraueder schönen Frau
dasdas schöne Hausdas schöne Hausdem schönen Hausdes schönen Hauses
Plural diedie schönen Männerdie schönen Männerden schönen Männernder schönen Männer
Almanca sıfat çekimi konu anlatımı

Artikelsiz Kullanılan İsimlerde Sıfat Çekimi | Nullartikel

Eğer isimler artikelsiz kullanıldıysa buna nullartikel denir. Null artikel durumundaysa sıfat çekimi aşağıdaki gibidir;

ArtikelNominativAkkusativDativGenitiv
maskulinschöner Mannschönen Mannschönem Mannschönen Mannes
femininschöne Frauschöne Frauschöner Fraueschöner Frau
neutrumschönes Hausschönes Hausschönem Hausschönen Hauses
Pluralschöne Frauenschöne Frauenschönen Frauenschöner Frauen
Nullartikel sıfat çekimi

Sıfattan önce bir artikel yoksa sıfat artikeli gösterir. Bu yüzden isim hangi hale çekimleniyorsa ona göre sıfatın sonuna artikelin sonu eklenmelidir. Buradaki tek istisna “genitiv de” maskulin ve neutrum çekimdedir. Burada ismin sonunda bulunan “s”, “ismin -in hali” olduğunu gösterir ve sıfat “-en” ekiyle yazılır.

Almanca sıfat çekimi konusunu böylece bitirmiş olduk. Karışık bir konu olduğu için ismin bütün hallerinde ayrı ayrı anlatmanın daha doğru olacağını düşündük. Belki böylece bu konuda sürekli yaşanan karışıklıkları ortadan kaldırmış olabiliriz.

Adjektivdeklination Übungen

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu