Almanca A1 Konular

Almanca Tarih Sorma – Ayın Kaçı Olduğunu Söyleme

Konumuzda tarih sorma, cavap verme, ayın kaçı olduğunu söyleme gibi sorular sorma ve bunlara cevap verme cümlelerini inceleyeceğiz.

Günler ve ayların artikeli ‘der’  Maskulin isimlerdir.

Almanca Günler

Der Tag-gün

Der Monat- ay

Der Montag-Pazartesi

Der Dienstag-Salı

Der Mittwoch-Çarşamba

Der Donnerstag-Perşembe

Der Freitag-  Cuma

Der Samstag -Cumartesi

Der Sonntag-Pazar

Almanca Tarih Sorma

Hangi gün? Demek için welch- hangi soru kelimesi sonuna gerekli ekleri alması koşuluyla günle birleşir. (Not: welch- gerekli ekleri alarak bütün isimlerle kullanılır.)

Örn. Welcher Tag? (welcher kelimesinin sonundaki –er eki gün kelimesinin artikeli ile ilgilidir.

Welcher Tag ist heute? Bugün hangi gün?  Cevap: Heute ist Montag.-Bugün pazartesi.

Heute ist Dienstag, heute ist Sonntag, heute ist  Samstag….

Peki ayın kaçı nasıl söylenir?

Wievielter Tag ist heute? Bugün kaçıncı gün? Bugün ayın kaçı?

Cevaplarına bakalım:

Bugün 4 Nisan- Heute ist der vierte April. (der April kelimesine ait artikeldir. Vier kelimesi sıfatlaşmış ve artikelle ismin arasına girmiştir. Burada isim yalın halde olduğundan sıfat sonuna –e- ekini almıştır.

Heute ist der vierte April.

…………….der sechste Juni.                   Altı Haziran- ya da Haziranın altısı

…………….der fünfte September.        Beş eylül ya da –Eylülün beşi

…………….der zehnte August.              On Ağustos ya da- Ağustosun onu.

…………….der zwanzigste Januar.       Yirmi Ocak ya da- Ocağın onu.

…………….der einundzwanzigste November.  Yirmibir Kasım ya da- Kasımın yirmibiri.

Burada tarihleri ifade ederken sayılar sonlarına –te hecesini alır. Bu durumda bütün sayılar sonuna Türkçede –ci, -cı, -cu, -cü anlamını veren  kelime yerine Almancada –te hecesi gelir.

Şimdi de ayın üçünde, beşinde, altısında, onunda anlamını verebilmeleri için kelimelerin  hangi ekleri aldıklarına ve nasıl yapıldıklarına bakalım.

Mesela, ne zaman geliyorsun? Sorusuna verebileceğimiz cevaplara bakalım:

Wann?-Ne zaman?

-Heute-bugün

-Am Morgen- yarın

-Am Abend – Akşam

Am ersten April,(1 Nisan)  Am vierten Januar(4 Ocak), am achte  Juli (8 Temmuz)

Günlerin başına an edatını getirip ismin Dativ haliyle kullanıldığını söylemiştim. Burada da yine an edatından faydalanırız, ve sayıların sonuna –n- harfi gelerek yapılacaktır.

Örnekler

Örneklere bakalım: Wann kommst du? Ne zaman geliyorsun?

Ich komme am sechsten März.- Altı Martta, ya da Martın altısında geliyorum.

Ich komme am fünften Juli.- Beş Temmuzda geliyorum.

…………………am zwanzigsten Oktober.-Yirmi Ekimde geliyorum.

…………………am achtzehnten Dezember. –Onsekiz Aralıkta geliyorum.

…………………am dritten Februar.  (dritte, drei –üç sayısının sıra sayıları ifade edilirken bu şekilde söylenir. Mesela, birinci kelimesi de erste şeklinde söylenir.

Şimdi de on Ocaktan on dört Ocağa kadar burada kalıyorum, ifadesinin nasıl söylendiğine bakalım:

Burada –den,  -dan anlamına gelen von edatından ve kadar anlamına gelen bis edatından faydalanırız.

Von edatı Dativ(e-halinde) kullanılan edattır. Ve genelde kısaltmaya uğrar. Von dem =vom gibi.

Bis edatı Akkusativ (i-hali) özelliklidir ama, bu konuda genelde kendinden sonra zum kelimesi getirilerek kullanılır.

Ich bleibe hier von dem zehnten bis zum vierzehnten Januar.- On Ocaktan Ondört Ocağa kadar burada kalıyorum.

bleiben-kalmak

Ich reserviere vom elften bis zum zwanzigsten Juli ein Doppelzimmer mit Frühstück.-On Temmuzdan yirmi Temmuza kadar çift kişilik kahvaltı dahil bir oda ayırtıyorum.

Unser Urlaub  dauert vom fünften bis zum zwölften August.- Tatilimiz beş Ağustostan on iki Ağustosa kadar devam ediyor.

Vom ersten bis zum neunten Juni.-Bir Hazirandan on Hazirana kadar

Vom achtzehnten bis zum fünfundzwanzigsten Oktober

Vom neunten bis zum dreiβigsten  März.

Konuyla ilgili ağağıda oluşturulmuş metni inceleyelim.

Heute ist Freitag. Der letzte Tag des Monates. Und Die Woche endet heute Abend. Am Wochenende haben  wir einen Ferienplan. Morgen ist der erste Juni. Am dritten Juni kommen meine Eltern aus München.  Meine Eltern lieben die Türkei sehr und komme oft zur Ferien. Sie bleiben hier vom dritten bis zum zehnten Juni. Und wir machen am Wochenende eine kleine Ferien.

Am zehnten Juni fahren sie mit Flugzeug nach Deutschland. Und sie kommen wieder zurück in die Türkei im naechsten Jahr am zwanzigsten Juli.

Von ve bis kelimeleri kısaca şu şekilde de kullanılır:

Von neun bis zwölf Uhr.

Von Montag bis Freitag

Von Januar bis April

Von achtzehn bis zwanzig

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu