Almanca Zamirler Konu Anlatımı

Almanca Kişi Zamirleri

IchBen
DuSen
Er/sie/esO [Erkek/Dişi/Nötr varlıklar]
WirBiz
ihrSiz
sieOnlar
SieSizi
Almanca Kişi Zamirleri

sie zamiri hem 3. tekil şahıs için hemde 3. tekil çoğul için kullanılır. Hangisi için kullanıldığı cümleden anlaşılır.

Sie ist Krank (O hasta)

“ist” 3. tekil şahıslarda kullanıldığı için anlıyoruz ki şahıs zamirimizin anlamı “o”

Sie sind Krank (Onlar hasta)

Sind çoğullarda kullanıldığı için anlıyoruz ki “onlar” deniyor.

İsmin yalın halini görmüş olduk şimdi devam edelim ;

IchDuErSieeswirihrsieSie
DativmirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen

Banasanaonaonaonabizesizeonlarasize
Akkusativ
michdichihnsieesunseuchsieSie
beni senionuonuonubizisizionlarıonları
Schön dich kennen zu lernen.Seni tanımak güzel.
Wir haben uns nie gesehen.Birbirimizi hiç görmedik.
Wie geht es dir? Nasılsın?
Mir geht es gut. İyiyim.
Mein Rücken tut mir weh. Sırtım ağrıyor.
Almanca zamirler örnek

Almanca iyelik zamirleri

ich (= ben)mein (= benim)
du (= sen)dein (= senin)
er (= o (erkek)sein (= onun (erkek için)
sie (= o (dişi zamir)ihr (= onun (bayanlar için)
es (= o (nötr varlıklar için)sein (= onun (erkek için)
wir (= biz)unser (= bizim)
ihr (= siz)euer (= sizin)
sie (= onlar )ihr (= onların)
Sie (= Sizi)Ihr (= sizin)

“Almanca Zamirler Konu Anlatımı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın