Almanca Öğrenme ‘ye Başlamak

Almanca öğrenme başlangıçta fazla zorlayıcı olabilir fakat bilinmesi gereken bir şey var oda Almanca başlangıçta zor ilerledikçe git gide kolaylaşan bir dildir. Bu sebeple başlangıçta zorluğu görüp pes etmemeliyiz.

almanca öğrenme

Sırasıyla konulara giriş yapacağız şimdi , dikkatli bir şekilde incelememiz gerekir. Umarım sizlere en sade ve anlaşılır şekilde anlatabilirim.

Almanca Öğrenme için Bilinmesi Gerekenler

Almanca İsim Cinsleri

Almanca’da 3 tane isim cinsi vardır.

  • Femininum (Dişil)
  • Maskulinum (Eril)
  • Neutrum (Nötr)

İsimlerin Dişil, Eril veya Nötr olduğunu ise Artikellerinden {der-Maskulinum} {die-Femininum} {das-Nötr} anlayabiliriz. Her isim bir artikele sahiptir. Birde “ein”(Eril ve nötr) ve”eine”(dişil) diye iki tane belirsiz artikelimiz vardır fakat bunu yazımızın ileri bölümlerinde göreceğiz . Artikeller Almanca’da cümle kurmak için çok önemlidir şayet artikel bilgimiz yoksa cümlelerimiz ile anlatmak istediğimizi tam manasıyla ifade edemeyiz.

Artikeller

Der artikeli; gün, ay, mevsim isimleri, yönler, cinsiyeti erkek olan tüm canlılar ve “-en, -ich, -ig, -ast” ile biten isimler erkektir. Sözlükte “r veya m” ile gösterilir.

Das artikeli; Ülke veya şehir isimlerinin çoğunluğunda, hem dişi hem erkek canlılar için ortak kullanılan isimlerde, yavru olan canlılarda, fiil veya sıfattan türetme olan tüm isimler “nötr” dür. Sözlükte “s veya n” ile gösterilir.

Die artikeli; Dişi canlılar, sayılar, meyve, ağaç, çiçek, ırmak, nehir isimleri ve “-in, -e, -ei, -ung, -heit, -ion, -keit,” harfleri ile bitenler dişi cinstir. Sözlükte “e veya f “ ile gösterilir. Artikeller Almanca öğrenme için mutlaka öğrenilmelidir

Kelimeler artikelleriyle beraber ezberlenmelidir.

Belirli Artikel

Eğer bir şeyden bahsediyorsak ve karşımızdaki kişide bundan haberdar ise artikel belirlidir

Örnek vermek gerekirse ;

Hast du der Tisch ? (O masaya sahip misin)

Burada kullandığımız “der” artikeli iki tarafında bildiği bir masadan bahsedildiğini gösterir. Yani “Masaya sahip misin” diye sorarken herhangi bir masadan değil bilinen bir masadan bahsedildiğini gösterir.

Belirsiz Artikeller

  • Ein {eril , nötr}
  • Eine {dişil}

Belirsiz artikellerin kullanımını ise yukarıda belirli artikel örneğinin aynısı üzerinde inceleyeceğiz.

Örneğimizi yazıp inceleyelim şimdi ;

Hast du ein Tisch? (Bir masaya sahip misin?)

Yukarıda belirli artikel örneğinde belli olan bir masadan bahsetmiştik fakat artikelimiz belirsiz olduğunda herhangi bir masaya sahip olup olmadığını sormuş olduk.

Örneğimizde “ein tisch” dedik çünkü Tisch kelimesinin artikeli “der”dir. Fakat artikelimiz farklı olsaydı nasıl olurdu bunu da hem belirli hem belirsiz artikel üzerinde gösterelim ;

Belirli Artikel Örneği

Mögest du die Katze ? (Kediyi sever misin)

Bu örnekte belli bir kediden bahsettik.” Katze” nin artikeli die olduğu için die Katze yazdık. Şimdi aynı örneği öteki şekilde inceleyelim.
Akkusativ ve dativ konusunu görmek için tıklayınız

Belirsiz Artikel Örneği

Mögest du eine Katze ( Bir kediyi sever misin ? )

Burada artikelimiz “die” olduğu için “ein” yerine “eine” yazmamız gerekiyor örnekte olduğu gibi.

Bu örnekleri inceleyerek belirli ve belirsiz artikellerin nasıl kullanıldığını kavrayabilir ve kendi örneklerinizi yazarak pratik yapabilirsiniz. Artık belirli ve belirsiz artikellerin nasıl kullanıldığını biliyorsunuz.

Artikel sorgulama

Kelimelerin artikellerini ve aynı zamanda Türkçe karşılıklarını görmek için buraya tıklayabilirsiniz

Yorum yapın