İngilizce Dönüşümlü Zamirler (İngilizce Myself konu anlatımı)

İngilizce dil bilgisinde bazen fiilin anlamı, özneye geri döner ve özneyi etkiler. Bu durumda ” reflexive
pronoun” (Dönüşlü zamir) kullanılır. Türkçe’de ki karşılığı “kendi” demektir .”Kendim” “kendin” “kendi” karşılığını alır.

Myself – Yourself- Himself- Herself-Ourselves-Themselves

Örnekler

SubjectReflexive PronounTürkçe
Imyselfbuy a museum ticketKendime bir müze bileti aldım
Youyourself /yourselvesbuy a museum ticketkendine bir müze bileti aldı
hehimselfbuy a museum ticketKendine bir müze bileti aldı
sheherselfbuy a museum ticketKendine bir müze bileti aldı
weourselvesbuy a museum ticketKendimize bir müze bileti aldık
theythemselvesbuy a museum ticketKendilerine müze bileti aldılar.
ingilizce myself konusu

You can help yourselves to pizza.

(Kendinize bir pizza kazandırabilirsiniz)

He blames himself for the break up.

(Kendisini ayrılık konusunda suçluyor.)

She should learn to look after herself.

(Kendi kendisine bakmasını öğrenmeli.)

Did you prepare yourself for the test?

(Kendini sınava hazırladın mı?)

How did she injure herself?

(Kendini nasıl yaraladı?)

Let’s get ourselves some ice cream.

(Hadi kendimize dondurma alalım.)
I drew myself this map.

(Bu haritayı ben kendim çizdim.)

I cut myself with a knife.

(Kendimi (elimi) bıçakla kestim.)

By edatı ile kullanılan dönüşlü zamirler, cümledeki fiilin gösterdiği eylemi öznenin kendi kendine yaptıkları anlamını verir

by myself (kendi kendime ) by himself (kendi kendine)
by ourselves (kendi kendimize) by themselves (kendi kendilerine)

She learnt English by herself. (Kendi kendine İngilizce öğrendi.)
He repaired the car by himself. (Otomobili kendi kendine tamir etti.)
You can carry the suitcase by yourself. (Bavulu kendi kendine taşıyabilirsin.)
I painted the walls by myself. (Duvarları kendi kendime boyadım.)
The soldiers built the bridge by themselves. (Askerler köprüyü kendi kendilerine inşa ettiler.)

Each other (birbirlerini, birbirlerine, biri diğerine)

Each other ve one another kelimeleri Türkçede karşılıklılık, ortaklık ilişkilerini ifade etmektedir. İki kelimede Türkçeye birbirlerini, birbirlerine, biri diğerine şeklinde çevrilir.

They haven’t seen each other for long years.

(Uzun seneler birbirlerini görmediler.)

Jude and Mary wear one another’s blouses.

(Jude ve Mary birbirlerinin bluzlarını giyerler.)

The two footballers shouted at each other angrily.

(İki futbolcu birbirlerine kızgın bir şekilde bağırdılar.)

Yorum yapın