İngilizce Miktarlar / İngilizce Miktar Zarfları / Quantifiers

Bu yazımızda İngilizce Miktar bildiren kelimeleri göreceğiz

Ad belirleyicilerinin bir bölümü miktar belirtir. Bunların kimileri sadece sayılabilir adları niteler. Kimileri
sayılamaz adları niteler, kimileri de ikisini de niteler. miktar berlirleyicileri aşağıdaki tabloda ayrıntılı
olarak görebilirsiniz.
İngilizce yer-yön belirten prepozisyonlar için tıklayın

İngilizce miktar zarfları

İngilizce Miktar Zarfları

He hasnohiçmoney,friends
He hassomebirazmoney,friends
He hasa lat ofçokmoney,friends
He hasfew – a fewaz -birazfriends
He haslittle- a littleaz -birazmoney
He hasseveralbirçokfriends
He doesn’t havemuchçok -birçokmoney
He doesn’t havemanyçok -birçokfriends
He doesn’t haveanyhiçfriends

There is a little milk in the bottle.

Şişede biraz süt var.

There is very little butter in the fridge.

Buzdolabında çok az tereyağı var.

He drank only a little milk.

O çok az süt içti.

I have a few books in my bookcase.

Kitaplığımda birkaç kitap var.

They bought very few things.

Çok az şey satın aldılar.

We saw very few people there.

Orada çok az insan gördük.

SayılabilenSayılamayan
“I meet a few people every day.”
Her gün birkaç insanla karşılarım
“There is a little paper in the printer.”
Yazıcıda biraz kağıt vardır.

They bought only a few things.

Çok az şey satın aldılar.

We saw only a few people there. Orada çok az insan gördük.

There is a little paper in the printer.Yazıcıda biraz kâğıt vardır.

“I only have a little money. Sadece biraz param var.

How Much / How Many? (Ne Kadar / Kaç Tane?)

“How Many?” soru ifadesi sayılabilir isimlerle kullanılır. ?”How much?” soru ifadesi sayılamayan isimlerle
kullanılır.

How many students are there in the classroom?

Bu sınıfta kaç tane öğrenci var?

How many people are coming to the party?

Partiye kaç kişi geliyor?

How many books did you read last month?

Geçen ay kaç kitap okudun?

How much money do you want?

Ne kadar para istiyorsun?

How much sugar do we need?

Ne kadar şekere ihtiyacımız var?

How much time is there left?

Ne kadar zaman kaldı?

SayılabilirSayılamayan
I don’t read many books.
Çok kitap okumam.
I don’t drink much coffee.
Çok kahve içmem.
Are there many books?
Çok kitap var mı?
Do you need much coffee?
Fazla kahveye ihtiyacınız var mı?

“Some” sayılabilir –sayılamayan isimlerle birlikte olumlu cümleler içerisinde kullanılır.

There are some chairs in the kitchen.
Mutfakta bir kaç sandalye var.

I’d like some information.
Bir parça (biraz) bilgi almak isterim.

There is some ice cream in the freezer.
Buzdolabında biraz dondurma var.

“Any” OLUMSUZ VE SORU cümlelerinde kullanılır.

We haven’t got any children.
Bizim (hiç) çocuğumuz yok.

I haven’t got any money.
Hiç param yok.

Are there any shops?
Oralarda (hiç) market var mı?

Is there any furniture?
Orada hiç mobilya var mı?

Bu konu ile alakalı sorular çözmek ve kendinizi denemek istiyorsanız tıklayın

Yorum yapın