İngilizce Pasif Cümle

Bu yazımızda İngilizce Pasif Cümle nedir ona bakacağız.

Bir cümlede yapilan iş kadar o işi yapan kişide belirtiliyor ve belli ise o cümlenin fiili etkendir. Yani “Active” dir.

İngilizce pasif cümle

Ayşe washed the glasses
Ayşe bardakları yıkadı

Özgür torn the curtain
Özgür perdeyi yırttı.

Bunlar active cümle örnekleriydi . Şimdi İngilizce pasif cümle örneklerine bakalım.

The glasses were washed
Bardaklar yıkandı

The curtain was torn.
Perde yırtıldı

Türkçe örneklerle aktif ve pasif cümleleri karşılaştıralım

Ali camı kırdı. / Aktif
Cam Ali tarafından kırıldı./Pasif

Passive cümleler (to-be) +fiilin 3 şeklinin kullanılması ile oluşturulur.

Active: We keep the butter here.
Yağı burada tutarız.
Passive: The butter is kept here.
Yağ burada tutulur.


Active: They broke the window.
Camı kırdılar
Passive: The window was broken.
Cam kırıldı.

Active: People have seen wolves in the streets.
Halk caddelerde/yolda kurtlar görmüş.
Passive: Wolves have been seen in the streets.
Caddelerde kurtlar görülmüş.

Active: They are repairing the bridge.
Köprüyü onarıyorlar.
Passive: The bridge is being repaired.
Köprü onarılıyor.

Şimdiki Zaman ile İngilizce Pasif Cümle Oluşturma – Present progressive passive

Cümle dizilimi ;

Özne + to be + being + V3

I am being watchedYou are being watchedhe/she/it is being watched
Am I being watched?Are you being watched?Is he/she/it being watched?
I am not being watchedYou are not being watchedhe/she/it is not being watched

Active My father is washing the car
Babam arabayı yıkıyor.
Passive: The car is being washed
Araba yıkanıyor.

Active The girl is reading the book:
Kız kitap okuyor
Passive: The book is being read
Kitap okunuyor.

Active My mother is cleaning the house
Annem evi temizliyor.
Passive: The house is being cleaned.
Ev temizleniyor.

Active Ali is painting the room.
Ali odayı boyuyor.
Passive The room is being painted
Oda boyanıyor.

Geniş Zaman ile İngilizce Pasif Cümle Oluşturma – Simple present passive

Geniş zaman konusunu görmek için tıklayınız

Cümle dizilimi;
Özne + to be + V3

I am wokenyou are wokenhe/she/it is woken
Am I woken?are you woken?Is he/she/it woken?
I am not wokenYou are not wokenhe/she/it is not woken

Active: She cooks the eggs very well.
Yumurtaları çok güzel pişirir.
Passive: The eggs are very well cooked.
Yumurtalar çok güzel pişirilir.

Active: She washes the glasses easily.
Bardakları kolaylıkla yıkar.
Passive: The glasses are easily washed.
Bardaklar kolaylıkla yıkanır.

Active: We heat our house by a stove.
Evimizi sobayla ısıtırız.
Passive: Our house is heated by a stove.
Evimiz sobayla ısıtılır.

Active: They feed the horses three times a day.
Atlara günde üç defa yiyecek verirler.
Passive: The horses are fed three times a day.
Atlara günde üç defa yiyecek verilir.

Gelecek Zaman ile İngilizce Pasif Cümle Oluşturma – Future passive

Gelecek zaman konusunu görmek için tıklayınız

Cümle dizilimi;
Özne + will +to be + V3

I will be woken you will be wokenhe/she/it will be woken
will I be woken?will you be woken?will Is he/she/it be woken?
will not be woken?You will not be wokenhe/she/it will not be woken

Active: We will kill the enemies.
Düşmanları öldüreceğiz.
Passive:
The enemies will be killed.Düşmanlar öldürülecek.

Active: I’ll solve my problems.
Sorunlarımı çözeceğim.
Passive: My problems will be solved.
Sorunlarım çözülecek.

Active Somebody will show you your mistakes.
Birisi sana hatalarını gösterecek
Passive: You will be shown your mistakes.
Sana hataların gösterilecek.

Geçmiş Zaman ile İngilizce Passive Cümle Oluşturma – Simple past passive

İngilizce geçmiş zaman konusunu görmek için tıklayınız

Cümle dizilimi ;
Özne + to be + V3

I was wokenyou were wokenhe/she/it was woken
was I woken?were you woken?was he/she/it woken?
I was not not woken?You were wokenhe/she/it was not woken
I was woken

Active: The servant brought the coffee.
Hizmetçi kahveyi getirdi.
Passive: The coffee was brought.
Kahve getirildi.

Active: They destroyed the building.
Onlar binayı yıktılar.
Passive: The building was destroyed by them.
Bina onlar tarafından yıkıldı.

Active: The news surprised me.
Haberler beni şaşırttı.
Passive: I was surprised by the news.
Haberler tarafından şaşırtıldım.

Active: Children broke the window.
Çocuklar camı kırdı.
Passive: The window was broken by children.
Cam çocuklar tarafından kırıldı

Yakın Geçmiş Zaman ile İngilizce Passive Cümle Oluşturma – Present perfect passive

Cümle dizilimi;

Özne + to be +have/has been+ V3

I have been wokenyou have been wokenhe/she/it has been woken
have I been woken?have you been woken?has he/she/it been woken?
haven’t been woken you haven’t been wokenhe/she/it hasn’t been woken

Active: They have taught Italian.
Onlar İtalyanca öğrettiler.
Passive: Italian has been taught.
İtalyanca öğretildi.

Active: The boy has broken the windows.
Çocuk camları kırdı.
Passive: The windows have been broken by the boy
Camlar çocuk tarafından kırıldı.

Böylece İngilizce pasif cümle nasıl yapılır nedir hepsini görmüş olduk .

Buraya tıklayarak İngilizce pasif cümle egzersizleri yapabilirsiniz.

Yorum yapın