İngilizce Yardımcı Fiiller / İngilizce Modal Verb Kullanımı

İngilizce Modal Verbler

İngilizce dilbilgisinde kullanılan modal kelimeleri, cümleye beceri, tavsiye,zorunluluk,
olasılık benzeri gibi anlamlar da katan yardımcı fiillerdir. Her biri cümleye kendilerine özgü anlamlar
katar.

Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would İngilizce dilbilgisinde en sık rastladığımız
modallardır

Must İngilizce Modal Verb Kullanımı

Bir şeyin gerekli ya da gereksiz olduğu durumlarda” MUST”yardımcı fiili kullanılır.

I must stop smoking. (Sigarayı bırakmalıyım.)
You must visit us today. (Bugün bizi ziyaret etmelisin.)
They must study harder. (Daha sıkı ders çalışmalılar.)
You must not smoke indoor. (Kapalı yerlerde sigara içmemelisin.)
You must do your homework. (Ev ödevini yapmalısın.)
You are ill,you must see the doctor. (Hastasın,doktora görünmelisin.)
Children must keep their rooms tidy. (Çocuklar odalarını toplu tutmalıdır.)
Must he play in this match? (O bu maçta oynamak zorunda mı?)

İngilizce Modalverb cümle dizilimi

Özne+ yardımcı fııl +esas fiil

I must go home. – Eve gitmeliyim
You must visit us. – Bizi ziyaret etmelisin
We must stop now.- Şuan durmalıyız
I mustn’t forget my keys. – Anahtarımı unutmamalıyım

Zamanlara göre İngilizce Modal Verb Kullanımı

şimdiki zaman – I must play football.
geçmiş zaman – I had to play football.
gelecek zaman -I will have to play football.

Should İngilizce Modal Verb Kullanımı

Tavsiye gerektiren durumlarda karşımızdaki kişiye söylememiz gereken şeyleri ”Should” ile
ifade ederiz. Bu yapıdan sonra fiilin birinci hali kullanılır.

He should study more, (but he doesn’t.) (Daha çok çalışması gerekir.) (Ama çalışmıyor.)
My radio doesn’t work. I should buy a new one. (Radyom çalışmıyor. Yeni bir tane alsam iyi olacak.)
We should wait for them, (Onları beklememiz gerekir.) (Beklersek iyi olacak.)
I shouldn’t eat so much . (Bu kadar çok yememem gerekir.)
You look bad. You should see a doctor. (Kötü görünüyorsun. Doktora gitmelisin.)
You shouldn’t drink cold water. (Soğuk su içmemelisin.)
We should be careful when we cross streets. (Caddeleri geçerken dikkatli olmamız gerekir)

“Should have” (geçmiş zaman biçimi)

Olay bittikten sonra tavsiye ya da öğüt vermek için kullanılır

He should have played better. (Daha iyi oynaması gerekirdi.)
You shouldn’t have said that. (Bunu söylememeliydin)
You should have told them the truth. (Onlara gerçeği söylemeliydim)
You shouldn’t have gone there – it was a mistake. (Oraya gitmemeliydin.O bir hataydı)

Have to / Has to İngilizce Modal Verb Kullanımı

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli , mecburi olduğunu anlatırken have to kullanılır.
Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır.

You are a student. You have to wear uniform at school.
(Sen bir öğrencisin. Okulda uniforma giymek zorundasın.)
Students have to pass an exam to enter a university.
(Öğrenciler üniversiteye girmek için bir sınavı geçmek zorundadır.)
Drivers have to drive on the left in France.
(Sürücüler Fransa’da sol tarafta araba kullanmak zorundadırlar.)
I have to go to hospital. (Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)
In England, you have to drive on the left (İngiltere’de arabayı sol şeritten sürmelisiniz.)
Ahmet has to wear a tie at work. (Ahmet işte kravat takmak zorundadır.)
Do you have to go? (Gitmen gerekiyor mu?)

Would İngilizce Modal Verb Kullanımı

Geçmişten bahsederken, Geçmiş bir zamanda, gelecekten söz ederken, Şart Kiplerinde
Arzular dile getirirken, kibarca soru ve isteklerde bulunulurken, fikir ve beklentileri, pişmanlık gibi
durumlarda da “would” kullanılır.

Would Modal Verb Kullanımı

Teklif ve ricalarda. (-mısın / – mısınız)

Would you eat some cake? (Biraz kek yer misin?)
Would you help me? (Bana yardım eder misin?)

Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti)

I would study. (Ders çalışacaktım.)
We would meet but we couldn’t. (Buluşacaktık ama buluşamadık.)

Eski Alışkanlıklar (-rdı)

I would visit them. (Onları ziyaret ederdim.)
We would always meet once a week. (Haftada bir kere mutlaka buluşurduk.)

“will”in Geçmişi (-ecek)

They said they would visit us tomorrow. (Yarın bizi ziyaret edeceklerini söylediler.)
She asked if we would support her. (Onu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu.)

Eğer Cümlelerinde

If you had more time, where would you go? (Daha fazla zamanın olsaydı, nereye giderdin?)
If I knew the answer, I would tell you. (Cevabı bilseydim, sana söylerdim.)

May-Might İngilizce Modal Verb Kullanımı

May, şu andaki ya da gelecekteki ihtimalleri ya da kibar bir şekilde izin istemeyi ifade emek
için kullanılır. İzin istemek için “can” kelimesine kıyasla daha resmidir.

I may go to the cinema, if I finish my work early. (İşimi erken bitirirsem, sinemaya gidebilirim.)
I’m not sure but I may buy that dress. (Emin değilim, ama o elbiseyi satın alabilirim.)
She may travel by bus, or she may travel by train. (O trenle veya otobüsle seyahat edebilir.)

İngilizce Modal Verb Soru Cümleleri

May I help you? (Size yardım edebilir miyim?)
May I have this dance with you? (Bu dansı sizinle yapabilir miyim?)
May I use your telephone? (Telefonunuzu kullanabilir miyim?) (request)
Yes, you may. (Evet, kullanabilirsiniz.)

Might ile may arasında ihtimal bildiren cümlelerde herhangi bir anlam farkı yoktur. Fakat bu iki kelime kullanım açısından bazı farklılıklar arzeder

Geçmişle ilgili izin vermek veya izin istemek için kullanılabilir.
Our teacher told us we might go out when the bell rang.
(Öğretmenimiz zil çaldığında dışarı çıkabileceğimizi söyledi.)
I hoped you might pass your class. (Sınıfını geçmeni dilemiştim.)
You might miss the train because you are a little late (Biraz geciktiğin için treni kaçırabilirsin.)
I might come again. (Yine gelebilirim – belki de gelmem)

Yorum yapın