İngilizce Yer-Yön Prepozisyonları

ingilizce yol tarifi
PrepozisyonİngilizceTürkçe
on (üstünde)The cat sits on the couchKedi koltuğun üzerinde oturuyor
under / bellow (altında)The phone is under the tableTelefon masanın altında.
in (içinde)The flower are in the vaseÇiçek vazonun içinde
(behind) arkasındaThe dog is running the behind meKöpek arkamdan koşuyor
in front of (önünde)The car is in front of the hauseAraba evin önünde
between (arasında)The ball is between the childrenTop çocukların arasında
out of (dışında)The child is out of the hauseÇocuk evin dışında
beside /next to (bitişiğinde)The man is beside the womanAdam kadının bitişiğinde
around (etrafında)The World revolves around the SunDünya Güneşin etrafında dönüyor
over / ebove (üzerinde)The lamp hanging over the tableLamba masanın üzerinde asılı.
İngilizce yer yön cümleleri

“on” ile “over” arasında ki fark

Her ikisde “üzerinde” anlamına geliyor fakat aralarında ki fark ;

on ; üzerinde ama bir temas var :
Kitap masanın üzerinde . (Kitabın masaya değdiğini anlıyoruz)

over ; üzerinde ama bir temas bildirmiyor
Lamba masanın üzerinde . (Lambanın masaya temas etmediğini anlıyoruz)

İngilizce yer tarif etme

İngilizce yer tarifi

The hospital is in front of the supermarket.
Hastane süper marketin önünde.

The Post office is next to the library.
Postane kütüphanenin bitişiğinde.

The park is behind the restaurant.
Park restorandın arkasında .

The church is near the bank.
Kilise bankanın yakınında.

Ayrıca İngilizce yol sorma kalıpları için

“İngilizce Yer-Yön Prepozisyonları” üzerine bir yorum

Yorum yapın