Präteritum Haben /Sein

Almanca zamanlar katagorimizde “Präteritum” konusunu zaten göstermiştik fakat “haben/sein” yardımcı fiilimizi bu konu altında daha detaylı inceleyeceğiz.

Sein-olmak

ich          bin

du         bist

er            ist

sie          ist

wir         sind

ihr          seid

sie          sind

Sie          sind

Şimdi de bu fiilin ikinci haline bakalım:

ich         war

du         war-st

er        war

sie      war

es        war

wir      war-en

ihr        war-t

sie        war-en

Sie        war-en

Sein fiili şimdiki zaman

ich binben … -im
du bistsen … -sin
er/sie/es isto …
wir sindbiz … -iz
ihr seidsiz …  -siniz
sie sindonlar …
Sie sindsiz … -siniz

Sein fiili geçmiş zaman (ikinci hal)

ich warben … idim
du war-stsen … idin
er/sie/es waro … idi
wir war-enbiz … idik
ihr war-tsiz … idiniz
sie war-enonlar … idi
Sie war-ensiz … idi

Şimdi her iki zamanın kullanımına bakalım:

Wo bist du?     -Nerdesin?              

Ich bin in der Schule.-Okuldayım

Wo warst du?  -Neredeydin?          

Ich war in der Schule-  okuldaydım.

verilen bu iki örnekten sein fiili 2. Halinin geçmiş zamanı ifade ettiğini görmekteyiz.

Evdeydim, okuldaydım,  sinemadaydım, pazardaydım, ifadeleri bu yapıyla ifade edilir.

Prateritum Örnekler

Ich  war zu Hause-evdeydim, ich war im Kino-sinemadaydım, ich war in der Schule-okuldaydım, ich war auf der Markt-pazardaydım.

Wo warst du?-Neredeydin?                               

Ich war im Park.-Parktaydım.

Wo waren Sie-Neredeydiniz?                          

 Ich war im Kino.-Sinemadaydım.

Wo war Ali?   -Ali neredeydi?                           

Ali (er) war zu Hause.-Ali evdeydi.

Wo wart ihr?  -Neredeydiniz?                           

Wir waren in der Schule-Okuldaydık.

Wo waren die Kinder?-Çocuklar neredeydi?

Die Kinder (sie) waren im Bad- havuzdaydılar.

Wo war der Bahnhof?-İstasyon neredeydi?  

Der Bahnhof(er) war neben der Post.-İstasyon  postanenin yanındaydı.

Bilindiği gibi bütün dillerde benzer özelliği olan kelimeler mevcuttur. Bu temel taşı olan kelime ya da fiiller o dilin başlangıcından son noktasına kadar her kademede bazen aynı bazen de değişerek kullanılmakta olduğundan öğrenilmesinin önemi büyüktür. Kendinizden, evinizden, ailenizden, çevrenizden bu fiil olmadan bahsetmeniz mümkün değildir.

Örneklere bakalım:

Dün akşam sinemadaydık.-  Wir waren gestern Abend im Kino.

Öğlenden önce yüzme havuzundaydık.-Wir waren am Vormittag im Schwimmbad.

Görüldüğü gibi olaylar bulunulan andan önce yapılan eylemleri ifade etmektedir.

ich war       : ben -idim
du war-st   : sen -idin
er/sie/es war : o -idi
wir waren  : biz -idik
ihr wart      : siz -idiniz
sie waren   : onlar -idiler
Sie waren   : siz –idiniz

Şimdi de haben fiilinin şimdiki zamanı ve geçmiş zaman (Praeteritum) halini inceleyelim.

Haben  sahip olmak anlamınındadır.

ich habe……………..   sahibim/ya da var.

du  hast                      sahipsin./ ya da var.

er   hat

sie  hat                       sahiptir./ya da var.

Es   hat

wir haben                 sahibiz./ya da var

ihr  habt                     sahipsiniz./ya da var

sie haben                  sahipler./ya da var

Sie haben                  sahipsiniz./ya da var.

Fiilin geçmiş zamanına baklım:

haben:

1. Person            ich hatte            -sahiptim./vardı

2. Person            du hattest          -sahiptin./vardı

3. Person            er/sie/es hatte  -sahipti./vardı

1. Person            wir hatten -sahiptik./vardı

2. Person            ihr hattet  -sahiptiniz./ vardı

3. Person            sie hatten -sahiptiler./ vardı

Formell               Sie hatten  -sahiptiniz./vardı

Kinder waren in der Schule fleißig.
Çocuklar okulda meşguldü.

Heute hatten wir zwei Stunden Sport.
Bugün 2 saat sporumuz vardı.

Gestern waren wir nicht in der Schule. Wir hatten frei.
Dün okulda değildik. Biz tatildik.

Ich hatte am Vormittag keine Zeit. Ich war mit meiner Klasse im Kino.
Öğleden önce vaktim yoktu. Sınıfımla sinemadaydım.

Yorum yapın