Präteritum ( Almanca Geçmiş Zaman )

Präteritum nedir

Präteritum yani “di-li” geçmiş zaman. Bu zaman çeşidi genellikle masallarda ve hikayelerde kullanılır. Konuşurken Präteritum kullanmak pek doğru değildir. Onun yerine perfekt tercih edilmelidir.

Almanca präteritum

Präteritum haben
präteritum sein
Almanca’da ki fiilerin bütün çekimlerini görmek için tıklayın

Präteritum da “haben”in çekimi “hatte” “sein”in çekimi ise “war”dır. Tablo olarak bütün çekimlerini görelim .

Yalnızca “haben” ve “sein” yardımcı fiilinin prateritum formunun detaylı bir şekilde anlatıldığı konuyu görmek için tıklayın

Öznehabensein
ichhattewar
duhattestwarst
er/sie/eshattewar
wirhattenhatten
ihrhattetwart
sie/Siehattenhatten
präteritum sein und haben

Ich war krank. (Hastaydım.)
Ich hatte das Auto.(Arabam vardı.)

Diğer fiillerimiz düzenli fiil ise sonuna “-te” eki getirilir.

Ich fragte ( Soruyordum)
Ich sagte (Söylüyordum)
Ich zeigte (gösteriyordum)

öznezeigenarbeitehörenschicken
ichzeigtearbeitetehörteschickte
duzeigtestarbeitetesthörtestschicktest
er/sie/eszeigtearbeitetehörteschickte
wirzeigtenarbeitetenhörtenschickten
ihrzeigtetarbeitetethörtetschicktet
sie/Siezeigtenarbeitetenhörtenschickten
er/sie/es in fiil çekimi ich ile aynıdır . Yani er sagte , sie fragte , es zeigte .

Yukarıda ki tablo düzenli fiillerin çekimiydi. Şimdi düzensiz fiillere bakalım

Präteritum düzensiz fiiller

Düzensiz fiillerin çekiminde “er/sie/es” yine “ich” gibi çekimlenir.

backen2. form (Präteritum)
ichbackte
dubacktest
er/sie/esbackte
wirbackten
ihrbacktet
sie/Siebackten
Pişmek
Präteritum düzensiz fiiller

Backen fiili düzensiz bir fiildir ve diğer düzensiz fiiller de böyle çekimlenir. Şimdi Präteritum düzensiz fiiller listemizi ekleyelim.

mastar fiilin 2. hali(ich’e göre)Türkçe
bewegenbewogenbir şeyi yerinden oynatmak
bittenbatrica etmek
bleichenblichbeyazlatmak
bleibenbliebkalmak
empfahlenempfahlönermek
fahrenfuhrsürmek
denkendachtedüşünmek
essenyemek
fallenfieldüşmek
findenfandbulmak
fliegenfloguçmak
fliehenflohfirar etmek/kaçmak
gebarengebardoğurmak
gebengabvermek
geltengaltgeçerli olmak
gehenginggitmek
gewinnengewannkazanmak
kennenkannteadlandırmak
kommenkamgelmek
leihenliehödünç vermek
lesenlasokumak
liegenlagyatmak
lügenlogyalan söylemek
mögenmochteistemek
ratenrietnasihat vermek
reitenrittata binmek
ringenranggüreşmek
rufenriefçağırmak
schwimmenschwammyüzmek
schreibenschriebyazmak
schlagenschlugdövmek
sehensahgörmek
sendensandtegöndermek
singensangşarkı söylemek
sinnensanndüşünmeye dalmak
sprechensprachkonuşmak
tragentrugtaşımak
tuntatyapmak
verbietenverbotyasaklamak
vergessenvergassunutmak
verlierenverlorkaybetmek
ziehenzogçekmek
Präteritum düzensiz fiiller
Almacna fiil listesi

“Präteritum ( Almanca Geçmiş Zaman )” üzerine 4 yorum

Yorum yapın