Relative Clauses Konu Anlatımı

Bu yazımızda en akılda kalıcı şekilde relative clauses konu anlatımı yapmaya çalışacağım

who,which, that, where gibi sözcüklerle başlayan ve bir cümledeki isimleri niteleyen veya
isimler hakkında bilgi veren cümleciklere ilgi cümlecikleri denir. Relative clauses, iki cümleyi birleştirmek için ve genellikle anlatımda akıcılığı sağlamak için kullanılır.

Relative Clauses Konu Anlatımı

if clauses konusunu görmek için tıklayınız.

relative clauses konu anlatımı cümle örnekleri
relative clauses konu anlatımı yapmaya çalışacağım
Relative AdverbKullanim amacıİngilizceTürkçe
whoinsanlar içinThe woman who gave him the money was young.Ona parayı veren kadın gençti
whichcansız varlıklar ve hayvanlar içinThis is the book about which I was telling you.Sana anlattığım kitap bu

Relative Clauses i daha iyi anlamanız için belirgin bir örnek yazıp inceleyelim ;

A women opened the door.She was wearing a white dress
Kapıyı bir kadın açtı. O beyaz bir elbise giyiyordu.

Gördüğünüz gibi yukarıya iki cümle yazarak istediğimiz şeyi anlattık. Peki bunu nasıl tek bir cümle olarak ifade ederiz görelim ;

The woman who opened the door was wearing a white dress.
Kapıyı açan kadın beyaz bir elbise giyiyordu.

Gördüğünüz gibi öznemiz olan “kadın” dan sonra “who” yazarak cümleyi fiil ile devam ettirdik. Böylece 2 ayrı cümleyi tek bir cümle haline getirmiş olduk.

Örneklerle devam edelim

Relative Clauses Konu Anlatımı ve Örnekler

Who

relative clauses konu anlatımı who  cümle örnekleri

The woman is a nurse. The women is sitting at the back of the train.
Kadın bir hemşire.Kadın trenin arkasında oturuyor.

Bu cümleyi relative clauses yapalım ;

The woman who is sitting in the back of the train is a nurse
Trenin arkasında oturan kadın bir hemşiredir.

The man wants to go to hospital. The man is wearing a blue hat
Adam hastaneye gitmek istiyor.Mavi şapka takan adam.

Yukarıda yazdığımız örnekler gibi bu cümleyide düzeltelim ;

The man who is wearing a blue hat wants to go to hospital.
Mavi şapka takan adam hastaneye gitmek istiyor.

Jack was wearing a hat. It was too big for him.
Jack bir şapk takıyordu. Onun için çok büyüktü

This is my girlfriend Su who works in the Grand Bazaar.
Bu benim kapalı çarşıda çalışan kız arkadaşım Su.

Jack is the one who has a long brown coat and a hat.
Uzun kahverengi cekete ve şapkaya sahip olan Jack.

I met a woman who can speak six languages
6 dil konuşabilen bir kadınla tanıştım.

Do you know the girl who is talking to Tom?
Tom ile konuşan kadını tanıyor musun ?

The man who drives the car is my brother.
Arabayı süren adam benim kardeşim.

Which

relative clauses konu anlatımı which  cümle örnekleri

Relative clauses i birde which ile görelim ;

I’ve bought the car. You wanted it
Arabayı satın aldım, onu sen istedin.

Şimdi which ile iki cümleyi birleştirelim

I’ve bought the car which you wanted.
İstediğin arabayı satın aldım.

The shop which sells that good bread is closed today
Bu iyi ekmekleri satan dükkan bugün kapalı .

The dictionary which I bought yesterday isn’t very good.
Dün satın aldığım sözlük çok iyi değil.

I can’t find the key which opens this door.
Bu kapıyı açan anahtarı bulamadım

That

Hem insanların hemde nesnelerin yerine kullanılabilir. Yani that which ‘in yerine kullanılabilir.

I’d like to speak to the person.He wrote this letter
Şahısla konusmak istiyorum. O bu mektubu yazdı.

I’d like to speak to the person that wrote this letter.
Bu mektubu yazan şahısla konuşmak istiyorum.

A man wants to marry my sister. He lives in New York.
Bir adam kız kardeşimle evlenmek istiyor. O New York’ta yaşıyor.

A man that lives in New York wants to marry my sister.
New York’ta yaşayan bir adam kız kardeşimle evlenmek istiyor.

Relative Clauses Konu Anlatımı 2

When where ve why ile relative clauses nasıl yapılır şimdi onu göreceğiz.

whenbir zaman ifade eder
wherebir yer anlamina gelir
whybir nedeni ifade ede

when

relative clauses konu anlatımı when  cümle örnekleri
relative clauses konu anlatımı

Sunday is the day when are going to meet.
Pazar buluşacağımız gündür.

I don’t know the day when he came.
Onun hangi gün geleceğini bilmiyorum

Yesterday was the day when we met first time.
Dün buluştuğumuz ilk gündü.

Ali went to the cinema the night when the letter came.
Mektubun geldiği gece Ali sinemaya gitmişti.

why

relative clauses konu anlatımı why cümle örnekleri

He didn’t tell me the reason why he resigned.
Bana istifa etme sebebini söylemedi.

This is the reason why I don’t like him.
Ondan hoşlanmamamın sebebi bu.

This is the reason why I left early
Erken ayrılmamın nedeni bu.

I don’t know the reason why he doesn’t like me.
Onun beni niye sevmediğini bilmiyorum.

Do you know the reason why she cried?
Onun neden ağladığını biliyormusun?

where

relative clauses konu anlatımı where

This is the house where I was born.
Doğduğum ev burası.

She would like to live in a country where it never snows.
Hiç kar yağmayan bir ülkede yaşamak istiyor.

That’s the place where the accident occurred.
Kazanın olduğu yer işte burası.

That is the cafe where we held the meeting.
Toplantıyı yaptığımız cafe burası.

Relative Clauses Konu Anlatımı 3

Bu başlık altında ise relative clauses whose ve whom‘u göreceğiz

Whose

whose cümle örnekleri

İnsanlar ya da insanlar dışındaki canlı cansız tüm varlıklar, sahip oldukları bir şeyden söz ederek
niteleyeceğimiz vakit whose sözcüğünü tercih ederiz.

whoseinsanlar ,hayvanlar, cansız
varlıklarda iyelik durumu
kullanılırken
whominsanlar için nesne zamiri

The girl whose bag is purple is looking for you.
Çantası mor renkli olan kız seni arıyor.

ÖNEMLİ :Mutlaka ama mutlaka “whose”dan önce ve sonra bir isim olmalıdır.

I met a man whose wife works in a hospital.
Eşi hastahanede çalışan bir adamla tanıştım.

I find a wallet whose colour is grey.
Rengi gri olan bir cüzdan buldum.

The woman whose husband was wounded was carying.
(Eşi yaralanan bayan ağlıyordu.

I bought a car whose engine was out of order.
Motoru bozuk olan bir araba aldım.

The girl whose bag is purple is looking for you.
Çantası mor renkli olan kız seni arıyor.

Whom

whom cümle örnekleri

whom insanları nitelemek için kullanılır. Eğer bir insanı açıklarken başka bir özne kullanıyorsak sıfat cümleciğini whom ile kurarız.

The boy whom you like very much is my friend’s brother.
Çok beğendiğin çocuk arkadaşımın kardeşidir.

The student whom the teacher is shouting is very naughty.
Öğretmenin bağırdığı öğrenci çok yaramaz

Do you know the boy whom Deniz is talking?
Deniz’ in konuştuğu çocuğu tanıyor musun?

Is there anyone whom I can consult?
Danışabileceğim birisi var mı?

The woman whom we saw at the zoo last night is a doctor.
Dün gece hayvanat bahçesinde gördüğümüz kadın doktordur.

Relative clauses konu anlatımı böylece burada sona erdi dilerseniz;
relative clauses alıştırmaları için tıklayın

“Relative Clauses Konu Anlatımı” üzerine bir yorum

Yorum yapın